Ik werk bij de gemeente Amsterdam en heb mijn pensioenfonds ABP via een petitie opgeroepen om te stoppen met het investeren van mijn pensioengeld in kolen, olie en gas.

Op 26 oktober 2021 kondigde ABP aan om inderdaad uiterlijk 2023 alle investeringen uit de fossiele industrie terug te trekken!

We hebben gewonnen!

Toch nog onverwacht, een daverende overwinning: op 26 oktober 2021, vlak voor de klimaattop in Glasgow, haalde ABP de wereldpers met het bericht dat het binnen anderhalf jaar uit fossiel stapt. We zijn hier natuurlijk ontzettend blij en gelukkig mee!

Dit succes was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met alle andere ambtenaren, leraren, actiegroepen en groene FNV’ers die zich hiervoor hebben ingezet. Het toont aan dat je met een relatief kleine groep gewone pensioendeelnemers een grote impact kunt hebben. In dit geval: 15 miljard euro minder in fossiel.

Enkele berichten in de (inter)nationale pers:

ABP, het grootste pensioenfonds van Europa en vijfde van de wereld, geeft hiermee een belangrijk signaal aan die bedrijven zelf en aan andere pensioenfondsen en financiële instellingen wereldwijd.

Kijk de overhandiging terug

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam waren de eerste overheidsmedewerkers die zich organiseerden om ABP te vragen uit fossiel te stappen. Daarna volgden vele andere overheden ons voorbeeld. Op dinsdag 24 november 2020 was de online overhandiging van de Amsterdamse petitie aan het ABP. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann nam de bijna drieduizend handtekeningen in ontvangst. Kijk de overhandiging hier terug!

Zo’n 170 ABP-deelnemers waren aanwezig, voornamelijk Amsterdamse ambtenaren maar ook van andere organisaties zoals het rijk, politie en onderwijs. Wethouder Duurzaamheid, Marieke van Doorninck, sprak op de bijeenkomst haar waardering uit voor onze actie en riep het ABP ook (weer) op te stoppen met investeren in fossiel.

Waarom deze actie?

Deze actie is een initiatief van een groep bezorgde Amsterdamse ambtenaren. We bouwen allemaal verplicht pensioen op bij ABP. Per pensioendeelnemer werden duizenden euro’s van ons eigen pensioengeld (alles bij elkaar zeker €17,4 miljard) geïnvesteerd in de fossiele industrie. We hadden daar grote moeite mee en riepen als deelnemers ons pensioenfonds ABP op om hiermee te stoppen.

Waarom stoppen met fossiel?

De fossiele industrie is extreem vervuilend. Vervuilde lucht door uitlaatgassen en kolencentrales schaden onze gezondheid. Bovendien vormt de uitstoot van fossiele brandstoffen de kern van de klimaatcrisis. In het wereldwijde Parijsakkoord van 2015 is afgesproken de opwarming van de aarde tot 1,5 en maximaal 2 graden Celsius te beperken. Om deze doelen te halen moeten olie-, kolen- en gasbedrijven hun geplande productie verminderen en stoppen met investeren in nieuwe kolencentrales en nieuwe olie- en gasvelden.

Wat deed het ABP?

Ons pensioenfonds, het ABP, stelt de klimaatdoelen van het Parijsakkoord te onderschrijven. Het belegde tot voor kort echter – namens ons – minstens 17,4 miljard euro in de fossiele industrie. Uit ABP’s jaarverslag van 2021 bleek zelfs dat hun directe beleggingen in fossiel hóger waren dan in 2015. Het pensioenfonds had weliswaar aangekondigd dat het in 2025 zijn investeringen in teerzandolie en kolenmijnen wil hebben afgebouwd, maar het had nieuwe investeringen gedaan in extreem vervuilende kolenbedrijven. Ook bleef het ABP investeren in grote vervuilers als BP, Exxon en Shell.

Financiële risico’s

Behalve met onze gezondheid en het klimaat, nam het ABP hiermee ook grote financiële risico’s. Al jaren dalen de rendementen van de fossiele industrie. Tijdens de coronacrisis kelderde de waarde van ABP’s fossiele investeringen vanaf eind 2019 met 44% (onderzoek april 2020), terwijl niet-fossiele investeringen ‘slechts’ 26% minder waard werden.

Mede door de fossiele investeringen bereikte de dekkingsgraad van het pensioenfonds een historisch laagterecord van 82%. Uit wereldwijd onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bleek bovendien dat investeringen in fossiele bedrijven niet meer nodig zijn om rendementen – en dus ons pensioen – op peil te houden.

Onze eisen

Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Met een belegd vermogen van ruim 420 miljard euro kan het een enorme rol spelen in de overgang naar een schonere economie. Als deelnemers vroegen wij het ABP dan ook dringend om de investeringen in de fossiele industrie per direct terug te trekken en het vrijgekomen geld (ons geld!) te investeren in duurzame bedrijven.

Wat wilde burgemeester Van der Laan?

In juni 2016 stuurde wijlen burgemeester Eberhard van der Laan namens het College een brandbrief aan het ABP. Hij maakte zich grote zorgen over de fossiele investeringen die ons pensioenfonds deed. Hij schreef toen al over de financiële- en klimaatrisico’s. Lees hier de brief van Van der Laan en het antwoord van ABP.

Antwoord op al je vragen